Kommunikasjonsløsning

Sameiet har tegnet fellesavtale med Get av TV og bredbånd for perioden 2018-2021. Avtalen dekkes via felleskostnader.

Har du problemer sjekk driftsmeldinger eller ring kundeservice på 21 54 54 54.

Den enkelte eier (og leietaker) administrerer eget abonnement og har mulighet til oppgradering utover grunnpakken.

I avtalen kan hver enkelt beboer velge mellom følgende:

(1) Kun internett (350 Mbit/s)
(2) Kun TV (110 kanalpoeng)
(3) Kombinasjon av TV og internett (50 kanalpoeng og 250 Mbit/s).

Alle oppgraderinger skjer individuelt og bekostes av beboer. Oppgradering skjer via Min Side.

Telefon            21 54 54 54

Nett                    Get Kundeservice

Siden gir god informasjon om vanlige kundespørsmål. Det er også mulig å snakke med en kundebehandler interaktivt.

Porttelefon

Porttelefon er levert av NIAS og styres via mobiltelefon. Når noen ringer på fra hovedinngangen skal innmeldt telefon ringe.

Nummer på ringeapparat korresponderer med seksjonsnummer.

Unntak er: seksjon 51 (nummer 48); seksjon 52 (nummer 49) og seksjon 53 (nummer 50).

Merk også at hyblene har egne nummer: 51 (hybel 4. etg.); 52 (hybel 5. etg.), 53 (hybel 6. etg.) og 54 (hybel 7. etg.).

Hvem leilighet har et klistermerke på karmen som viser seksjonsnummeret. 

En oversikt over hvordan leilighetene er programmert på ringeapparat fins her.

Beboer åpner døren med å svare for så å trykke # (firkant) etterfulgt av 61.

For å melde inn et nytt mobilnummer, ta kontakt med styret på styret@sameietF.no. Kun ett (1) nummer kan være koblet opp mot porttelefon.