Fremdriftsplan installeringene av fiber

Det kan være vanskelig å estimere fremdriften i installeringen av fiber i vår blokk. Sønnico, som utfører arbeidet, har i dag gitt et nytt tidsskjema for montering av fiber i leilighetene. Forsinkelsen skyldes problem med gjenbruk av rør og trekking av fiber i rør.

Montering planlagt i Dyre Halses gate 5

  • Mandag 09.03: Montering i 2. etg
  • Tirsdag 10.03: Montering i 3. etg
  • Onsdag 11.03: Montering i 4. etg
  • Torsdag 12.03: Montering i 5. etg
  • Mandag 16.03: Montering i 6. etg
  • Tirsdag 17.03: Montering i 7. etg
  • Onsdag 18.03: Montering i 8. etg
  • Torsdag 19.03: Montering i 9. etg

Etter denne dato er det noe opprydding, branntetting i sjakter og div. små arbeid som gjenstår og som ikke berører leilighetene som må utføres.