Om Sameiet Elvehavn Brygge F

Sameiet Elvehavn Brygge F består av 51 boligseksjoner med 17 egne parkeringsplasser i felleseie og en næringsseksjon i 1. etasje.

Byggherre var Kaibygg 1 Nedre Elvehavn AS og entreprenør Skanska Norge AS. Bygget ble ferdigstilt august 2006 i Dyre Halses gate 5. Boligdelen er oppført over åtte plan (2. – 9. etasje).

Styret består av leder og fire styremedlemmer som deler ansvarsområder mellom seg.
Styrets offisielle epostadresse er styret@sameietF.no

En oversikt over nummereringen av sameiet fins her.

Vedtektene fins her.

Ordensreglene fins her.

Styresammensetning per 1. april 2024:

Rolle Navn Telefonnummer E-post
Leder, økonomi og parkering Mads Hagerup-Lyngvær 452 11 540 sameietf@gmail.com
Informasjonsansvarlig Hildegunn Eikefjord Kløvning 480 22 934 hildegunn889@hotmail.com
Husansvarlig Sander Haukdal Larsen 473 43 434 sander.h.larsen@gmail.com
IKT Joakim Granli Antonsen 414 59 350 joakim.antonsen@gmail.com