Renhold fellesareal

Renholdet besørges per januar 2018 av Mint Renhold AS med vask to ganger i uka. Hele fellesarealet vaskes mandager (inngangsparti, heis, trapper og korridorer). Torsdager utføres renhold av inngangsparti inkludert trapp til 2. etasje og heis.

Det er ikke tillatt å sette igjen ting i oppganger og andre deler av fellesarealet, bruk din bod eller kast dette. Brudd på dette kan medføre sanksjoner, se ordensreglene.