Bestilling av nøkler og utlåsing av leilighet

Nye nøkler til leilighet bestilles av eier hos vår forvalter TOBB. Laging av nøkler og eventuelt postoppkrav (ved ønske om at den sendes hjem til deg) medfører en kostnad.

Hvis du har behov for en ny/eventuelt flere nye nøkler til leiligheten, kan du gå inn på TOBBs hjemmeside og bestille direkte. Styret oppgir ikke nøkkelnummer på våre hjemmesider av sikkerhetshensyn. Ta kontakt med styret for opplysninger om korrekt nummer.

Utelåst? Securitas kan sørge for innlåsing i leilighet hvis man låser seg ute. Ring  22 97 10 77. Forvent å vise gyldig legitimasjon. Tjenesten koster per januar 2021 kr. 750,- ex. mva. (med forbehold om endring fra nevnte dato).

Tjenesten er døgnåpen. Securitas belaster den enkelte beboer som benytter seg av dette direkte.

Feststans koster også kr. 750,- + mva. Her forbeholder styret seg retten – om det finner klare brudd på husets ordensregler – å viderefakturere beløpet til eier av aktuell leilighet. Styret oppfordrer våre beboere å benytte denne tjenesten ved behov. Securitas sender styret en rapport om hendelsen.

Informasjon på informasjonstavle og nettside er oppdatert.