Avfallshåndtering

Alle beboere skal benytte avfallsbeholdere på området. Søppel skal sorteres. Det er et miljøpunkt midt i gaten for sortering av plast, papir og glass/metall. Bruk de nærmeste containerne for restavfall. Alle containere er åpen, og det er ikke nødvendig å bruke brikke.

Alt avfall skal inn i søppelcontainere. Det er ikke tillatt å sette noe ved siden av. Er det ikke plass må det leveres til Renholdsverket på Heggstadmoen.

Spørsmål kan avklares med Renholdsverket på epost kildesortering@renholdsverket.no eller telefon 72 54 05 40.

Farlig avfall

Innsamling av farlig avfall skjer ved annonsering. Da kan du sette ut din boks med farlig avfall. Hvis du ikke har en slik boks, sett ut en plastpose ved siden av de røde boksene og merk tydelig med «farlig avfall» og skriv at du også ønsker en egen boks. Eventuelt, kontakt renholdsverket direkte.

Overflatecontainer

Utsett 30 kubikk overflatecontainer 2023

Nedenstående liste viser når det utplasseres en 30 kubikk overflatecontainer slik at beboere i området kan kaste større avfall.

Utsett  Avslutt
Mandag 2. januar tirsdag 3. januar
Torsdag 2. februar fredag 3. februar
Onsdag 1. mars  torsdag 2. mars
Tirsdag 4. april onsdag 5. april
Tirsdag 9. mai onsdag 10. mai
Mandag 5. juni tirsdag 6. juni
Tirsdag 4. juli onsdag 5. juli
Onsdag 2. august torsdag 3. august
Onsdag 6. september  torsdag 7. september
Tirsdag 3. oktober onsdag 4. oktober
Torsdag 2. november fredag 3. november
Mandag 4. desember tirsdag 5. desember

Container står mellom Dyre Halses gate 12 og 14 fra kl 09.00 til påfølgende dag kl 09.00.

Når container ikke er tilgjengelig viser vi til miljøstasjonen på Heggstadmoen.

Spørsmål om søppelsortering og innlevering av farlig avfall rettes direkte til Renholdsverket.