Parkering

Sameiet eier og forvalter 17 parkeringsplasser i 1. etasje. Plassene er forbeholdt til bruk for boligseksjonene. Styret i sameiet råder over plassene. Ved utleie har boligsameierne fortrinnsrett.

Styret håndterer alle forhold rundt utleie av parkeringsplassene. Dette innebærer tildeling, adgang til garasjeanlegget, kontraktskriving og håndtering av alle spørsmål om vedlikehold, leie og oppsigelse fra alle interessenter.

Etter gjeldende vedtekter har eiere i sameiet som bor på Nedre Elvehavn fortrinnsrett på alle 17 plassene. Deretter prioriteres leietakere i sameiet. Til sist prioriteres eiere som bor utenfor Nedre Elvehavn og eksterne leietakere.

Parkeringsplasser er fortrinnsvis et eiergode. Eiere som bor i sameiet har derfor førsteprioritet.

Alle i sameiet kan søke om å leie plass.

Fremleie er ikke tillatt

Månedlig leie er per 1. januar 2023:

Beskrivelse Pris pr mnd
Eiere som bor på Nedre Elvehavn 800 kr
Leietaker som bor i bygget 1 200 kr
Eksterne og eiere som ikke bor på Nedre Elvehavn 1 750 kr