Brann

Hver enkelt må sette seg inn i byggets rømningsmuligheter og det henstilles spesielt om at alle er årvåkne i forhold til brannsikkerhet. Det anbefales at hver enkelt beboer gjør seg kjent med prosedyren i tilfelle brann. I hver etasje og i heis er det slått opp plakater med branninstruks.

Dørene inn mot trappeoppgangen er utstyrt med dørpumper slik at de lukkes automatisk. Disse skal alltid være lukket. Dette er viktig for å hindre/forsinke spredning av en eventuell brann i ett eller flere etasjer samt at rømningsveien holdes fri.

Det er brannklokker i fellesareal som utløses enten ved røyk eller varme av detektorer i fellesareal. Leiligheter er brannceller som skal holde på både varme og røyk i ca 30 minutter. Først når røyk eller varme når detektor i fellesareal, utløses brannklokkene.

Det er ekstremt viktig at leilighetene utstyres med røykvarslere!

Røykvarslere er eneste måten byggets beboere har for tidlig varsling.

Engangsgriller er ikke tillatt brukt på takterrassene eller på egen balkong. Dette på grunn av brannfare.