Låsing og sikkerhet

Det henstilles til alle beboere å være årvåkne i forbindelse med låsing av dører spesielt i kjellere og hoveddører. Man må også være sikre på at når man slipper personer inn i bygget så er dette personer som bor der. Besøkende skal kun slippes inn av den de skal besøke. Rømmings- og tilkomstveier må ikke blokkeres av emballasje, utstyr, sykler og lignende. Dette er viktig i forhold til sikkerheten i bygget.

Dørene i kjellerområdet samt ytterdører i 1. etasje er utstyrt med dørpumper og smekklås og vil derfor alltid låse seg automatisk. Det er viktig å påse at dette faktisk skjer og at det ikke står hindringer i veien slik at de ikke lukker skikkelig.