Nyheter

 • Stans i varmtvann fredag 17. juni kl 09-12

  Endelig skal det monteres nye pumper i varmesentralen. Pumpene sviktet i pinsa. En sirkulasjonspumpe har siden kjørt på halv maskin. Det har derfor vært tilgang på noe varmtvann, tilstrekkelig for å dusje. Nå skal tilførselen igjen bli normal. Arbeidet krever en stans i forsyning av varmtvann mellom kl 09-12 fredag 17. juni. Etter kl 12 […]

 • Reparasjon etter vannskade

  Sameiet opplevde vannskade fra en av våre seksjoner i mai. Det foregår nå et arbeid for å tette lekkasjepunkt. Stillas er satt opp rundt inngangen for å lette arbeidet. Det er ennå uvisst hvor lang tid arbeidet varer. Tiltaket er forsikringsdekket.

 • Varmtvann – oppdatering 7. juni

  To sirkulasjonspumper er nå satt i bestilling. Forventet leveringsdato er 10. juni. Forventet montering er 10. eller 13. juni. Aggregatets pumper er ikke hyllevare, derfor bestillingstid. Aggregatet er fra byggeår, 2006. Nå installeres en backup-pumpe for sikkerhets skyld. Det er å forvente at varmen er moderat inntil nye pumper er satt i drift. Vanntemperaturen skal […]

 • Varmtvann – oppdatering 6. juni

  Det lyktes rørlegger sent søndag 5. juni – etter mange timers prøving og feiling – å få satt inn en sirkulasjonspumpe som bidrar til økte mengder og temperatur av varmtvann i anlegget. Dette får holde til arbeidshverdagen igjen kaller. Fordi rørlegger ikke fikk tak i tilsvarende sirkulasjonspumpe, ble sirkulasjonspumpe til tappevann demontert og satt inn […]

 • Manglende varmtvann søndag 5. juni

  Søndag 5. juni er det manglende varmtvann i Sameiet Elvehavn Brygge F. Rørlegger er tilkalt kl 14 og det arbeides med å få tilbake normal varmtvannforsyning. Det arbeidet så raskt rå er, men det må påregnes noe ventetid da det er pinse. Mvh SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE Fstyret

 • Montering fibersentral

  Sameiets fibersentraler (også kalt hjemmesentral) skal skiftes ut iht avtale med Telia. Det er boksen som er montert på veggen i alle våre leiligheter. Arbeidet foregår onsdag 9. februar og torsdag 10. februar i tidsrommet kl 08-15. Arbeidet tar 15 minutter pr. leilighet. Det er selskapet Da-Tel som utfører jobben.For å sikre effektiv fremdrift, leverer […]

 • Stans i varmtvann og ventilasjon 25. januar kl 07-15

  Det skal utføres servicearbeid på ventilasjon og varmesentral i uke 4, nærmere bestemt: tirsdag 25. januar kl 07-15.I tidsrommet skal det byttes automatikk for tappevann og varmeanlegg, samt bytte automatikk i ventilasjon. Ventilasjon stanser i arbeidstiden. Det skal etableres vakuuumutskiller for å bedre sirkulasjonen i anlegget. https://sameietf.no/2021/12/13/montering-av-vakumutskiller/ MERK:Tappevann kan bli påvirket hvis buffertankene blir tømt […]

 • Sterk vind søndag 16. januar

  VIKTIG BESKJED Værmeldingen melder søndag 16. januar (ettermiddag og kveld) om oransje farevarsel i vårt område. Vinden kan bli opp mot 40 sekundmeter. Skadepotensialet er stort. https://www.nrk.no/trondelag/nytt-uvaer-pa-vei-inn-over-midt-norge-_-kraftig-vind-kan-gi-alvorlige-skader-1.15812670 For å begrense/unngå skader på egne eiendeler og bygningen:– sikre alle løse gjenstander på balkong eller takhage i 3. etg. Eiendeler på takhage kan enten plasseres i leilighet […]

 • Container 2022

  Det er vedtatt en ny tømmeplan for Dyre Halses gate i 2022. Container blir plassert ut kl. 09 og hentet kl. 09. Dato for mai kan endres på grunn av dugnad i Dyre Halses gate. Containeren, som er på 30 kubikk, er plassert mellom Dyre Halses gate 12 og 14. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE Fstyret Utsett […]

 • Montering av vakumutskiller

  Styrt har vedtatt å montere en vakumutskiller på vårt varmeanlegg. Vi har et stort varmeanlegg som besørger oppvarming og varmt tappe- og dusjvann til omkring 160 boenheter (Dyre Halses gate 3, 5 og 7). I anlegget kan det komme luft. Luftansamlinger over tid fører til dårlig sirkulasjon og at beboere kan miste varmeeffekt. Ved å […]