Nyheter

 • Nytt garasjedekke nederste plan

  Det skal i perioden 15.-28. april legges nytt dekke på nederste planet i garasjen. Arbeidet utføres som reklamasjon i kjøreveien, og som vedlikehold på p-plassene. Fremdriftsplanen tilsier at arbeidet i første uka 15.-22. april forgår i Dyre Halses gate 9 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18. Dette er lengst […]

 • Container 2024

  Det er vedtatt en ny tømmeplan for Dyre Halses gate i 2024. Container blir plassert ut kl. 09 og hentet kl. 09. Container står mellom Dyre Halses gate 12 og 14. Dato for mai kan endres på grunn av dugnad i Dyre Halses gate. Pass på at elektronisk avfall og kjemi IKKE skal leveres i […]

 • Godt nytt år!

  Styret ønsker alle i vårt sameie et fantastisk nytt år!

 • Vedlikehold

  Næringsbygget er malt i tråd med det som er opplyst under årsmøtet i juni. Malingen heter Battleship grey (5105-Y77R). Også trappehuset skal bli malt.

 • Ny porttelefon

  Ny porttelefon fra Defigo er montert. Se epost sendt fra Defigo for brukernavn og passord. E-posten inneholder lenker til Defigo-appen i både Android og iOS. Informasjon om ny løsning er vedlagt «Informasjon om nytt….». Gjentar viktigste informasjonen her:Last ned Defigo-appen for: – å besvare oppkall fra gjest, slippe inn gjest via ytterdøra samt se video […]

 • Stengt vann torsdag 20.7 kl 11-13

  Førstkommende torsdag 20.7 klokka 11.00 til kl 13.00 stenges tilgang til vannet i Dyre Halses gate 3, 5 og 7 (felles sentral i alle byggene). Dette skyldes en lekkasje hos én av beboerne. Det informeres via mail til alle eiere, oppslag i inngangspartiet og via hjemmeside. Skulle det være spørsmål, ta kontakt pr. e-post: styret@sameietF.no […]

 • Ny porttelefon 6. juli

  Sameiet Elvehavn Brygge F går torsdag 6. juli over til en digital porttelefon (Defigo). Dagens porttelefon vil ikke fungere etter 6. juli. Alle eiere mottar mandag 3. juli en e-post med brukernavn og passord til tjenesten. Defigo appNår du først er registrert hos Defigo vil du få en e-post som ønsker deg velkommen til tjenesten. […]

 • Lukt

  Det legges i uke 17 nytt garasjedekke under Dyre Halses gate 2-4. Leggingen avgir en lukt noen kan finne vemmelig.Lukta er helt ufarlig, og var samme lukt da vi la nytt dekke i 1. etg. i garasjen i september 2021. Lukta vil forsvinne, men det kan ta noe tid.

 • Arbeid i varmesentral

  Det foregår nå rensing av vannet i varmeanlegget i Dyre Halses gate 5. Det er bruk av kjemi og filter. Kjemien virker slik at den løser opp magnetitt, slam og biofilm som har satt seg i anlegget, i tillegg til at den virker korrosjonsbremsende (hindre rust) og skal forebygge mot biologisk vekst i anlegget. Delstrømsfilteret […]

 • Ny porttelefon

  Det er bestilt en ny teknologisk løsning på porttelefoni i Sameiet Elvehavn Brygge F. Bakgrunnen er at dagens løsning har vist seg upålitelig, særlig ved overgangen til fjernstyrt programmering. Det gjelder både teknologien med en datalinje som kommuniserer variabelt med sentralen, samt løsningen med selve programmeringen. Programmering foregår via en nettside som det tidvis er […]

 • Stans i varmtvann fredag 17. juni kl 09-12

  Endelig skal det monteres nye pumper i varmesentralen. Pumpene sviktet i pinsa. En sirkulasjonspumpe har siden kjørt på halv maskin. Det har derfor vært tilgang på noe varmtvann, tilstrekkelig for å dusje. Nå skal tilførselen igjen bli normal. Arbeidet krever en stans i forsyning av varmtvann mellom kl 09-12 fredag 17. juni. Etter kl 12 […]

 • Reparasjon etter vannskade

  Sameiet opplevde vannskade fra en av våre seksjoner i mai. Det foregår nå et arbeid for å tette lekkasjepunkt. Stillas er satt opp rundt inngangen for å lette arbeidet. Det er ennå uvisst hvor lang tid arbeidet varer. Tiltaket er forsikringsdekket.