Vedlikehold

Næringsbygget er malt i tråd med det som er opplyst under årsmøtet i juni. Malingen heter Battleship grey (5105-Y77R).

Også trappehuset skal bli malt.