Nytt garasjedekke nederste plan

Det skal i perioden 15.-28. april legges nytt dekke på nederste planet i garasjen.

Arbeidet utføres som reklamasjon i kjøreveien, og som vedlikehold på p-plassene.

Fremdriftsplanen tilsier at arbeidet i første uka 15.-22. april forgår i Dyre Halses gate 9 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18. Dette er lengst vekk fra oss.

Deretter Dyre Halses gate 2 – 4 – 3 – 5 – 7 i perioden 22. til 28. april.

VEMMELIG LUKT

Arbeidet genererer lukt som mange finner vemmelig.

Det skal luftes så godt det lar seg gjøre, men det vil lukte, også hos oss. Trolig mest omkring 24. april og utover.

Lukta kommer av flytende plast under herdig – og er svært ubehagelig, men utgjør ingen helsefare (målinger utført av Arbeidstilsynet).

Acrylicon arbeider hver dag kl 08-19, men ekstra ved behov.

Arbeidet tar noe tid – og det kommer til å lukte ubehagelig, men vi kan glede oss over et flunkende nytt p-anlegg om kun kort tid. Takk for samarbeidet!

Mvh

SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE F
styret