Nyheter

 • Manglende varmtvann søndag 5. juni

  Søndag 5. juni er det manglende varmtvann i Sameiet Elvehavn Brygge F. Rørlegger er tilkalt kl 14 og det arbeides med å få tilbake normal varmtvannforsyning. Det arbeidet så raskt rå er, men det må påregnes noe ventetid da det er pinse. Mvh SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE Fstyret

 • Montering fibersentral

  Sameiets fibersentraler (også kalt hjemmesentral) skal skiftes ut iht avtale med Telia. Det er boksen som er montert på veggen i alle våre leiligheter. Arbeidet foregår onsdag 9. februar og torsdag 10. februar i tidsrommet kl 08-15. Arbeidet tar 15 minutter pr. leilighet. Det er selskapet Da-Tel som utfører jobben.For å sikre effektiv fremdrift, leverer […]

 • Stans i varmtvann og ventilasjon 25. januar kl 07-15

  Det skal utføres servicearbeid på ventilasjon og varmesentral i uke 4, nærmere bestemt: tirsdag 25. januar kl 07-15.I tidsrommet skal det byttes automatikk for tappevann og varmeanlegg, samt bytte automatikk i ventilasjon. Ventilasjon stanser i arbeidstiden. Det skal etableres vakuuumutskiller for å bedre sirkulasjonen i anlegget. https://sameietf.no/2021/12/13/montering-av-vakumutskiller/ MERK:Tappevann kan bli påvirket hvis buffertankene blir tømt […]

 • Sterk vind søndag 16. januar

  VIKTIG BESKJED Værmeldingen melder søndag 16. januar (ettermiddag og kveld) om oransje farevarsel i vårt område. Vinden kan bli opp mot 40 sekundmeter. Skadepotensialet er stort. https://www.nrk.no/trondelag/nytt-uvaer-pa-vei-inn-over-midt-norge-_-kraftig-vind-kan-gi-alvorlige-skader-1.15812670 For å begrense/unngå skader på egne eiendeler og bygningen:– sikre alle løse gjenstander på balkong eller takhage i 3. etg. Eiendeler på takhage kan enten plasseres i leilighet […]

 • Container 2022

  Det er vedtatt en ny tømmeplan for Dyre Halses gate i 2022. Container blir plassert ut kl. 09 og hentet kl. 09. Dato for mai kan endres på grunn av dugnad i Dyre Halses gate. Containeren, som er på 30 kubikk, er plassert mellom Dyre Halses gate 12 og 14. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE Fstyret Utsett […]

 • Montering av vakumutskiller

  Styrt har vedtatt å montere en vakumutskiller på vårt varmeanlegg. Vi har et stort varmeanlegg som besørger oppvarming og varmt tappe- og dusjvann til omkring 160 boenheter (Dyre Halses gate 3, 5 og 7). I anlegget kan det komme luft. Luftansamlinger over tid fører til dårlig sirkulasjon og at beboere kan miste varmeeffekt. Ved å […]

 • Ny telefonsentral

  Det ble torsdag 17. juni montert en splitter ny telefonsentral hos. Hvis noen nummer mangler/er feilaktige, ta kontakt på sameietF@gmail.com for programmering. Oppgi seksjonsnummer (som er identisk med nummer på dørkarm ved hver leilighet). Oppkall skjer ved å trykke seksjonsnummer + telefonsymbol. Ytterdør åpnes ved å trykk #61 (firkant 61).

 • Kjøkkenviften min virker å fungere dårlig, hvorfor?

  Kjøkkenhetten som er levert som standard til leilighetene er av typen uten motor med spjeld – Villavent 251-10/B Volumhette Stål. Kjøkkenhetten er knyttet sammen med en felles avtrekksvifte på taket for flere leiligheter (fellesavtrekk). Når du åpner spjeldet skal du høre en liten suselyd. Om du ikke hører det kan det være noe som er […]

 • Retting i varmesentral

  Etter en lengre tids søken lyktes det Bravida, vårt servicepartner, å skaffe en varmeveksler som passet inn hos oss. Det gjorde at vi slipper store og svært kostbare ombygginger av varmeanlegget. Varmeveksler og ekspansjonskar ble byttet 6. mai. Varmesentralen hos oss leverer varmtvann til oppvarming, dusj- og tappevann til Dyre Halses gate 3, 5 og […]

 • Stans i varmtvann 6. mai kl 9-14

  Det skal torsdag 6. mai kl 9-14 utføres arbeid i teknisk rom med skifte av varmeveksler. Dette betyr at vårt sameie blir uten varmt tappe- og dusjvann og oppvarming i denne perioden. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE Fstyret

 • Innbrudd i boder – sjekk egen bod

  I hele Dyre Halses gate har det i det siste vært kjeltringer på ferde. Mange boder er besøkt og forsøkt åpnet. Sjekk om din bod er blant disse. Anmeld til politiet ved forsøk eller tyveri fra din bod.