Stans i varmtvann og ventilasjon 25. januar kl 07-15

Det skal utføres servicearbeid på ventilasjon og varmesentral i uke 4, nærmere bestemt:

tirsdag 25. januar kl 07-15.

I tidsrommet skal det byttes automatikk for tappevann og varmeanlegg, samt bytte automatikk i ventilasjon. Ventilasjon stanser i arbeidstiden.

Det skal etableres vakuuumutskiller for å bedre sirkulasjonen i anlegget. https://sameietf.no/2021/12/13/montering-av-vakumutskiller/

MERK:

Tappevann kan bli påvirket hvis buffertankene blir tømt før ny automatikk er i drift.

Det kan bli kaldt tappevann mellom kl 08-11.

Varmeanlegget mister sirkulasjon ut til leiligheter i tidsrommet kl 08-11.

Informasjonen slås opp i inngangspartiet og sendes eiere på e-post.

Videresend informasjon til eventuelle leietaker(e).

Takk for samarbeidet for å holde vår tekniske infrastruktur i god stand.

SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE F
styret