Montering fibersentral

Sameiets fibersentraler (også kalt hjemmesentral) skal skiftes ut iht avtale med Telia. Det er boksen som er montert på veggen i alle våre leiligheter.

Arbeidet foregår onsdag 9. februar og torsdag 10. februar i tidsrommet kl 08-15. Arbeidet tar 15 minutter pr. leilighet. Det er selskapet Da-Tel som utfører jobben.

For å sikre effektiv fremdrift, leverer styret ut en hovednøkkel til Da-Tel.

Om noen ønske å være tilstede, eller reserverer seg, si fra pr. e-post. Opplys seksjonsnummer ved henvendelse (står på karm over leilighetsdør).

Si også fra om utførende behøver kode for å låse seg inn (typisk Yale Doorman etc.). Sentral blir ikke byttet om montør ikke kommer seg inn.


For de om har Telias Micro-dekoder, kan denne byttes gratis til Telia boX (basert på Android). Besøk Telia-butikken på Solsiden kjøpesenter. Leietakere må medbringe leiekontrakt og ID. Merk at dekoderen kan bære navnet til Get. Den er helt identisk med boksen til Telia, og behøves ikke byttet.

Utleiere bes opplyse sine leietakere om tiltaket.

Tiltaket slås opp i vårt inngangsparti og våre nettsider.