Montering av vakumutskiller

Styrt har vedtatt å montere en vakumutskiller på vårt varmeanlegg.

Vi har et stort varmeanlegg som besørger oppvarming og varmt tappe- og dusjvann til omkring 160 boenheter (Dyre Halses gate 3, 5 og 7).

I anlegget kan det komme luft. Luftansamlinger over tid fører til dårlig sirkulasjon og at beboere kan miste varmeeffekt. Ved å eliminere luft i anlegget, øker både sirkulasjon og varmeutvinning i anlegget.

I siste kuldeperiode i begynnelsen av desember, opplevde noen av leilighetene redusert oppvarming. Dette skyldes trolig dårlig sirkulasjon på grunn av luftansamlinger. I teknisk rom har verdier på trykk og temperatur vært normale.

Vi vet at det alltid vil foregå ombygginger, tilpassinger, service og vedlikehold som vil føre til at det kommer luft inn i anleggene. Derfor bestiller vi utstyr som begrenser luft i anlegget.

Vårt serviceselskap Caverion har veldig god erfaring med å montere vakuumutskillere på større anlegg.

Caverion mener Vento V 6.1E Connect Vakuumutskiller skal være godt egnet til vårt anlegg. Den har et arbeidsområde fra 1,5 til 3,5 bar.

Denne kombinert med ventilsett for automatisk etterfylling, vil den ta ut luft av vann man etterfyller inn i anlegget også. (Pleno P BA4R Ventilsett F/autom).

Montering skjer over nyttår.