Nyheter

  • Vannskade på takhage

    I sommer opplevde vi en vannskade på takhagen mellom blokk 5 og 3. Vannet trekte seg inn gjennom takhagen og inn i en leilighet.

  • Ny logo

    Vi i styret har i samarbeid med Velforeningen Elvehavn Brygge utarbeidet ny logo til sameiet. Logoen viderefører elementer fra et maritimt miljø som ankeret sammen med en marineblå profil.