Skittent garasjeanlegg

Etter mange overskridelser ble det nye garasjeanlegget ble ferdigstilt i september. Manglende renhold har imidlertid vist seg å forringe den opplevde kvaliteten på anlegget.

På grunn av uenighet om nytten, form og omfang av renhold i anlegget, ble det oppnådd enighet i velforeningsmøtet 20. november. Konsekvensen av dette er imidlertid at anlegget oppleves som skittent og uflidd. Det er på ingen måte slik vårt sameie ønsker at et slikt nytt anlegg skal behandles, men vi må lojalt følge opp vedtak fattet i velforeningen. Saken kommer opp over nyttår.

Under ser dere bilder av hvordan anlegget så ut under oppgraderingen.