Vannskade på takhage

I sommer opplevde vi en vannskade på takhagen mellom blokk 5 og 3. Vannet trekte seg inn gjennom takhagen og inn i en leilighet.

Resultatet ble et forholdsvis omfattende reparasjonsarbeid på nevnte leilighet og takhage. Fordi vår husforsikring ikke dekker skader fra tak må sameiet bekoste reparasjonene i sin helhet.

Dette arbeidet er nå sluttført med godt resultat. Mer om dette står det i kommende informasjonsskriv.