Nyheter

 • Fiberbredbånd

  Sameiet har tegnet en avtale med Canal Digital på levering av TV og internett over fiber de neste tre årene.

 • Skittent garasjeanlegg

  Etter mange overskridelser ble det nye garasjeanlegget ble ferdigstilt i september. Manglende renhold har imidlertid vist seg å forringe den opplevde kvaliteten på anlegget.

 • Vannskade på takhage

  I sommer opplevde vi en vannskade på takhagen mellom blokk 5 og 3. Vannet trekte seg inn gjennom takhagen og inn i en leilighet.

 • Ny logo

  Vi i styret har i samarbeid med Velforeningen Elvehavn Brygge utarbeidet ny logo til sameiet. Logoen viderefører elementer fra et maritimt miljø som ankeret sammen med en marineblå profil.