Omkobling til Get 24. april

Styret har tegnet ny avtale med Get for perioden 2018-2021 på leveranse av internett og TV/strømmetjenester.

Get opplyser at hele Sameiet Elvehavn Brygge F kobles om tirsdag 24. april – fra kl 08 til 16.

Avtalen med Get innebærer at våre beboere i hver leilighet fritt kan bestemme om de ønsker kun internett, kun TV eller kombinasjon (internett og TV). Netthastighet blir minimum 250 Mbit/s.

De beboere som ønsker kun internett eller kun TV bes ta kontakt med styret: styret@sameietf.no

Ved omkoblingen kommer en tekniker inn i leiligheten og monterer ny hjemmesentral (boksen på veggen) og ny dekoder. Montørene får utlevert en hovednøkkel. De som ønsker å være tilstede, eller reservere seg, tar kontakt med styret.

For nærmere informasjon om avtalen, trykk her. Dokument deles også ut i alle postkasser.

En montør kommer hjem til hver enkelt leilighet. Montøren skrur ned hjemmesentralen (som er på veggen) og setter opp Get sin sentral og dekoder.

Merk at alle leiligheter må besøkes. Styret leverer ut en hovednøkkel. Hvis noen ønsker å være tilstede under monteringen, ta kontakt med styret: styret@sameietF.no

Uten Gets hjemmesentral, forblir leiligheten uten signaler for internett og TV.

Styret har laget et infoskriv som finnes her. Skrivet deles også ut i alle postkasser.

Get har også laget en oversikt over TV-tilbudet som finnes her.

Dersom du er leietaker av leiligheten, trenger Get å registrere riktig navn i sine systemer.

Her fins arket som registrerer beboer.

Oppfordrer alle som har opptak på Canal Digitals PVR-dekoder å se eller lagre opptakene (hvis mulig). Opptakene forsvinner med overgangen til Get da Canal Digital – hos oss – ikke har opptak i nettskyen. Get tilbyr lagring (PVR) i skyen i den nye avtalen.