Vedlikehold: vannsjekken og rens av avløp og ventilasjon

I mars foregår det vesentlig vedlikehold av bygningsmassen i form av (1) vannsjekken og (2) rens av avløp og ventilasjon.

Samlet og utførlig informasjon fins her.

Datoene og fremdriftsplan er klare:

(1) VANNSJEKKEN: Torsdag 8. og tirsdag 13. mars

8. mars i tidsrommet kl 08-11: Alle leilighetene i 2., 3. , 4. og 5. etasje (unntatt H0507).

13. mars i tidsrommet kl 08-11: Leilighet H0507 i 5. etasje og alle i 6. etasje., 7. etasje, 8. og 9. etasje.

Tidsplanen er tilsendt eier pr. post, epost og lagt i alle postkassene. Elektronisk utgave fins her.

Viktig informasjon om vannsjekken fins her. Fullmakten fins på side 2 i den utdelte brosjyren lagt i postkassen til alle beboere/eiere.

Merk dette:
Vannsjekken går ikke innunder nødvendig ettersyn av utstyr sameiestyret har vedlikeholdsansvaret for. Vi er derfor avhengig av å få fullmakter der beboer selv ikke kan være hjemme.

Fullmakt: Benytt informasjonsbrosjyren lagt i postkassen, fyll ut navn, leilighet- og tlf.nr. Signer under. Fullmakt festes på ytterdøra til leiligheten senest på inspeksjonsdagen. Evt. samarbeid med nabo. Ellers er det mulig å sende en epost til styret@sameietF.no. Hovednøkkel benyttes der hvor fullmakt er utstedt. VED UTLEIE må leietaker gi fullmakt.

Om tidspunktet ikke passer, kan eier i absolutte nødsfall ta kontakt med Einar Bruland i TOBB: 92 80 57 63.

(2) HØYTRYKKSPYLING AV AVLØPSRØR OG RENS AV VENTILASJON: Onsdag 7., torsdag 8. og fredag 9. mars

Arbeidet utføres i hele blokka, alle tre dager og tar ca. 30 minutter i hver leilighet.

Informasjon er tilsendt eier pr. epost og lagt i alle postkassene. Fremdriftsplanen kommer til å følges til punkt og prikke da det følger rørsystemet i blokka.

To dokumenter er viktige å lese:

FREMDRIFTSPLAN FOR RENS AV RØR OG VENTILASJON

RENS – VIKTIG INFORMASJON. Sameiet Elvehavn Brygge F. 07-08 og 09.03.2018

Tilgjengelighet: Merk at det ikke er nødvendig å levere nøkkelen til vaktmester da styret leverer ut en hovednøkkel. Utførende Power Clean må ha tilgang til ALLE leilighetene. Det ryddes og rengjøres i oppvaskbenk og i servantskap på bad. Ta av slukristen og rengjør sluk. Gi tilgang til ‘rør i rør-skap’.

GENERELT

Styret gjør oppmerksom på at alle seksjonseiere plikter å gjøre sin leilighet tilgjengelig for vedlikehold etter lov om eierseksjoner § 33:

 «Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet punktum.»

Styret har en vedlikeholdsplikt på husets infrastruktur etter samme paragraf 33:

«Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler.»

Styret deler ut en hovednøkkel til utførende (TOBB og Power Clean). Om noen ønsker at vår vaktmester skal være tilstede under vedlikeholdet, vennligst ta kontakt med styret: styret@sameietF.no