Nyheter

 • Maling av inngangspartiet

  I løpet av 2016 skal blokka oppgraderes. Sameiet feirer 10 år, og det er på tide å foreta vedlikehold. Allerede nå maler vi inngangspartiet. Arbeidet begynner mandag 11.  januar. Hensikten er å male hele blokka, men det skal årsmøtet får si sin mening om. Videre diskuterer styret en mulig oppgradering av inngangspartiet slik at det ser mer […]

 • Montering andre etasje

  Endelig blir også andre etasje koplet til fibernettet. Monteringen finner sted i uke 17 (fra 20. april).

 • Endret fremdriftsplan fiber

  Sønnico, som utfører arbeidet, har i dag gitt et nytt tidsskjema for montering av fiber i leilighetene. Forsinkelsen skyldes problem med føring av fiber mellom andre og tredje etasje på grunn av manglende rør.

 • Årsmøte

  Årets sameiermøte arrangeres onsdag 22. april kl 18. Sted: Jordbærpikene, Solsiden kjøpesenter.

 • Fremdriftsplan installeringene av fiber

  Det kan være vanskelig å estimere fremdriften i installeringen av fiber i vår blokk. Sønnico, som utfører arbeidet, har i dag gitt et nytt tidsskjema for montering av fiber i leilighetene. Forsinkelsen skyldes problem med gjenbruk av rør og trekking av fiber i rør.

 • Fiberinstallasjon

  Sameiet får vederlagsfri fiberbredbånd etter en avtale med Canal Digital. Det kommer en installatør fra Sønnico for å sette opp hjemmesentral, dekoder samt en trådløs ruter i hver leilighet.

 • Overflatecontainer 2022

  Det blir utplassert en 30 kubikk container blir mellom Dyre Halses gate 12 og 14. Utsett er  kl 09:00 til påfølgende dag kl 09:00. Datoene for 2022 blir som følger.

 • Manglende varme i leilighet?

  Systemet i blokka er undersøkt og funnet til å være i orden. Manglende varme kan imidlertid skyldes forhold internt i leiligheten. Her nevnes tre alternativer for å rette dette.