Endret fremdriftsplan fiber

Sønnico, som utfører arbeidet, har i dag gitt et nytt tidsskjema for montering av fiber i leilighetene. Forsinkelsen skyldes problem med føring av fiber mellom andre og tredje etasje på grunn av manglende rør.

  • Mandag 16.03: Montering i 2.etg
  • Tirsdag  17.03:  Montering i 3.etg
  • Onsdag  18.03 : Montering i 4.etg
  • Torsdag 19.03: Montering i 5.etg
  • Mandag 23.03: Montering i 6.etg
  • Tirsdag  24.03:  Montering i 7.etg
  • Onsdag  25.03: Montering i 8.etg
  • Torsdag 26.03: Montering i 9.etg