Montering andre etasje

Endelig blir også andre etasje koplet til fibernettet. Monteringen finner sted i uke 17 (fra 20. april).

Forsinkelsen skyldes utfordringer med å få klarlagt bruksenhetsnumrene i etasjen, populært kalt H-nummer. Canal Digital er helt avhengig av korrekte nummer for å registrere kunder inn i sitt system. Det er reseksjoneringen av næringslokalet i to etapper (2011 og 2014) som har skapt bryderier. Styret er fornøyd med at det endelig er ryddet av veien!

Styret får oversendt nye klisterlapper med H-nummer, og vil foreta en befaring for å sjekke at alle seksjonene er korrekt merket.