Nye opplysninger vedr. hybler – TV og internett

Det har kommet nye opplysninger vedrørende hybler, TV og internett.

Alle hovedleiligheter og hyblene har fått montert egen hjemmesentral (det som kalles en CP-enhet).

I hovedleiligheten er det åpnet for både TV og internett.

I hyblene er det kun åpnet for analoge TV-kanaler, akkurat som før. For tilgang til digitale sendinger, må det anskaffes dekoder. De analoge sendingene vil trolig avsluttes i løpet av året.

For tilgang på tjenesten T-We Plus, som er inkludert hos oss i 12 mnd., må det anskaffes en T-We Box. I skrivende stund er det kampanjepris: https://kabel.canaldigital.no/Produkter/TV/Dekodere/T-We-Box/

Internett deles trådløst. Hvis det er ønskelig med dedikert internett i hybel, må det tegnes eget abonnement som betales av bestiller. Det er lagt inn notat om dette hos kundeservice hos Canal Digital. Oppkjøp til bredbånd 100 mbit i første 12 måneders perioden faktureres kr. 100,- pr. mnd.

Merk: For de med eksisterende avtaler som dekkes opp av ny avtale (typisk oppkjøp av internetthastighet til 50 eller 100 mbits), opplyser Canal Digital at alle betale fakturaene som normalt. Det settes en dato for når ny avtale begynner, der alt som er for mye innbetalt automatisk tilbakeføres til den enkelte.