Manglende porttelefoni

Vi har erfart problemer med porttelefonen i sameiet. Oppdatering: porttelefon OK.

Hos oss er det en IP-linje som besørger porttelefonen (muligheten til å åpne ytterdøra fra leiligheten). Ved omlegging til fiber har Canal Digital kuttet telefonlinja. Abonnementet er betalt, men likevel sier Canal Digital opp telefonlinja fordi coax erstattes av fiber. Styret mener det er sterkt kritikkverdig, og har bedt Canal Digital utrede og fikse linja omgående. Canal Digital beregner likevel tre arbeidsdager, så linja blir ikke fikset før etter 17. mai.

Styret er lite tilfreds med situasjonen. Porttelefonen er viktig infrastruktur for oss. Vi har beboere som ikke klarer å bevege seg ned og åpne døra ved besøk, for eksempel fra hjemmehjelpen. Et betimelig spørsmål er hvorfor det ikke finnes systemer som flagger slike omlegginger? Canal Digital er allerede leverandør av IP-telefoni til porttelefonen, men sier opp abonnementet fordi coax erstattes av fiber, nærmest en rutineoperasjon. Meget underlig, særlig at vi ikke får beskjed. Styret følger opp saken og beklager det inntrufne.