Utkobling av fjernvarme

Melding fra Statkraft om utkobling av fjernvarme 05.10.2015 fra kl 08:00-14:00.

På grunn av arbeid i fjernvarmenettet vil fjernkjøleforsyningen til Nedre Elvehavn bli utkoblet mandag 05.10.2015 fra kl.08:00-14:00
Vi beklager ulempene dette medfører!
Hilsen Statkraft Varme
Tlf.02450