Manglende varme i leilighet?

Systemet i blokka er undersøkt og funnet til å være i orden. Manglende varme kan imidlertid skyldes forhold internt i leiligheten. Her nevnes tre alternativer for å rette dette.

Alternativ 1

Kan være at termostaten eller ventilen som ligger bak termostaten har hengt seg opp.

Termostathodet kan skrus av. Under der stikker en fjærbelastet tapp opp, den stenger for sirkulasjonen. Det hender denne har eiret fast. Den sprayes med for eksempel CRC og trykkes inn og ut til den går lett.

Når termostathodet ikke er på og tappen er ute står varmen på fullt.

Alternativ 2

Kan være at det er luft i systemet som stenger for sirkulasjonen.

Er dette radiatorer må disse luftes. Gulvvarme lufter seg ofte automatisk.

Alternativ 3

Sirkulasjonen kan også være stengt med en kuleventil eller ballofix

Hvis det er en slik, står den ofte i det tekniske skapet hvor termostater og stoppekraner står.

Ved behov for fagpersoner, må disse kontaktes og betales av leilighetseier. Vår vaktmester og styret har kun ansvar for fellesanlegg, ikke interne anlegg i leiligheten. Styret benytter Stjørdal Rør, som kan anbefales da de inngående kjenner vårt rørsystem: 74 84 02 80 eller http://www.stjordalror.no/

Ta kontakt med styret ved spørsmål på sameietF@gmail.com