Overflatecontainer

Første torsdag i hver måned blir det utplassert en 20 kubikk container blir mellom Dyre Halses gate 12 og 14. Utsett er torsdag kl 09:00 til fredag kl 09:00. Datoene for første halvår 2015 blir som følger.

Måned Utsett Henting
Februar 05.02 06.02
Mars 05.03 06.03
April 09.04 10.04
Mai 07.05 08.05
Juni 11.06 12.06

MERK

Pass på at elektroniske produkter ikke legges i containeren!

Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og skal IKKE kastes sammen med annet avfall. Alt som går på strøm eller batterier skal derfor samles inn.

Elektriske produkter leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE-produkter.  OBS! eller Elkjøp på Lade er nærmeste mottak.

Alle butikker i Norge som selger EE-produkter er pliktige til gratis å ta imot utrangert utstyr av samme type som de forhandler. Butikkene har plikt til å ta imot utstyret selv om du ikke har kjøpt det hos dem, og de kan heller ikke nekte å ta imot utstyret selv om det er av et annet merke eller fabrikat enn de selv forhandler.

Det er også gratis å levere elektrisk avfall på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon: http://trv.no/her-leverer-du-avfall/gjenvinningsstasjon/