Overflatecontainer 2022

Det blir utplassert en 30 kubikk container blir mellom Dyre Halses gate 12 og 14. Utsett er  kl 09:00 til påfølgende dag kl 09:00. Datoene for 2022 blir som følger.

Utsett Avslutt
torsdag 6. januar fredag 7. januar
onsdag 2. februar torsdag 3. februar
torsdag 3. mars fredag 4. mars
mandag 4. april tirsdag 5. april
onsdag 4. mai torsdag 5. mai
onsdag 1. juni torsdag 2. juni
mandag 4. juli tirsdag 5. juli
torsdag 4. august fredag 5. august
tirsdag 6. september onsdag 7. september
mandag 3. oktober tirsdag 4. oktober
onsdag 2. november torsdag 3. november
tirsdag 6. desember onsdag 7. desember

Pass på at elektroniske produkter ikke legges i containeren!

Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og skal IKKE kastes sammen med annet avfall. Alt som går på strøm eller batterier skal derfor samles inn.

Elektriske produkter leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE-produkter.  OBS! eller Elkjøp på Lade er nærmeste mottak.

Alle butikker i Norge som selger EE-produkter er pliktige til gratis å ta imot utrangert utstyr av samme type som de forhandler. Butikkene har plikt til å ta imot utstyret selv om du ikke har kjøpt det hos dem, og de kan heller ikke nekte å ta imot utstyret selv om det er av et annet merke eller fabrikat enn de selv forhandler.

Det er også gratis å levere elektrisk avfall på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon: http://trv.no/her-leverer-du-avfall/gjenvinningsstasjon/