Arbeid i varmesentral

Det foregår nå rensing av vannet i varmeanlegget i Dyre Halses gate 5. Det er bruk av kjemi og filter.

Kjemien virker slik at den løser opp magnetitt, slam og biofilm som har satt seg i anlegget, i tillegg til at den virker korrosjonsbremsende (hindre rust) og skal forebygge mot biologisk vekst i anlegget.

Delstrømsfilteret tar ut de oppløste partiklene og må antakeligvis byttes ganske hyppig rett etter rensing.

Det er god økonomi i å ha god kvalitet på vannet i anlegget, ikke bare i forhold til driftsikkerhet og levetid på pumper og ventiler etc. Magnetitt og biofilm legger seg gjerne som et isolasjonslag i varmeavgiverne(gulvvarmerør, radiatorer, ventilasjonsbatteri) noe som gjør at man over tid må øke temperaturene i anleggene for å oppnå samme effektivitet. 

Styret har gitt grønt lys for å skifte det antall filter og bruk av kjemi som er nødvendig. 

Deretter er det en vurdering om vi skal inn i leilighetene. Det ene er smuss og dritt i ventiler, noe som kan være en årsak her. En annen årsak er at anlegget trolig ikke lenger er riktig innregulert da noen leiligheter har.

I et varmeanlegg på denne størrelsen er det en rekke innreguleringsventiler. Disse skal sørge for riktig trykkfall (og vannmengde) ut til de ulike delene eller leiligheten i anlegget. Dersom man har et anlegg som har litt utfordringer, er det ikke uvanlig at beboere(eller driftere eller rørleggere uten riktig kompetanse) justerer på ventilene for å få løst problemet. Utfordringen er at når man åpner en ventil et sted, så «stjeler» man vann fra et annet sted. Plutselig er man inne i en uheldig situasjon hvor man åpner opp ulike ventiler etter hvert som problemene forplanter seg i anlegget.

Dersom dette er tilfelle, så må rørlegger inn i FDV-dokumentasjon for innreguleringsprotokoll som viser original innstilling på de ulike ventilene, og kontrollere alle ventiler i anlegget opp mot innreguleringsprotokoll.