Stans i varmvannet

Det er konstatert lekkasje i varmeveksler for varmtvann i vårt tekniske rom. Dette gjør at vi ikke har varmtvann. Siste oppdatering kl 10.30 er at vannet ventes tilbake kl 12.

Mvh

SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE F
styret