• Featured entry

Ladestrøm til bil fra april 2020

Styret har vedtatt å elektrifisere alle våre 17 parkeringsplasser.

Det gjør vi med minimale utgifter da infrastrukturen og administrering av betalingsløsning er kostnadsfri for vårt sameie. Det gir en en rettferdig fordeling av kostnader til lading da etablering av infrastruktur medfører store investeringer. Det slipper blokka med denne løsningen. Se nærmere om løsningen her og her.

Etablering av hver ladestasjon koster som engangssum kr. 4 990,- inkl mva. Styret bekoster dette. Ubenyttet ladestasjon koster for styret ingenting.

Ohmia Charging AS – leverandøren – besørger forsikring og service av hele anlegget, inkluder ladestasjon og infrastruktur. Ohmia Charging AS opplyser at det etterhvert vil tilkomme en påkoblingsavgift (antydet til omkring kr. 1 000,-) pr. etablering av ladestrøm. Den som benytter strøm må bekoste dette selv. Nå til å begynne med er påkobling gratis. 

All bestilling og betaling av ladestrømmen besørges av den som benytter tjenesten. All administrasjon og kostnader for ladestrømmen blir alene et forhold mellom bruker og Ohmia Charging AS. Abonnementet kan administreres via en app på mobiltelefonen. Viser til vedlegget for en nærmere beskrivelse. 

Styret håndterer imidlertid kommunikasjon med Ohmia Charging AS vedrørende etablering av ladestasjon. For leietakere eller beboere i vårt sameie som ønsker ladestrøm for sin bil, ta kontakt med styret

Månedsprisene er angitt til (se hjemmeside for hvilken avtale som passer ditt bruk):

• X-Small: 199,-
• Small: 399,-
• Medium: 499,-
• Large: 599,-
• X-Large: 699,-

Avtalen for sameiet er på 7 år, hvorpå det gis et tilbud på utkjøp av infrastruktur og ladestasjoner.

Styret har modifisert leiekontraktene for leie av parkering med ladestrøm.

Kostnadene for leie av selve p-plassen blir uforandret. Månedspris for ladestrøm kommer altså på toppen av leie for selve parkeringsplassen. Pris for leie av parkeringsplassen er kr. 700,- pr. mnd for eiere som bor i blokka og selv benytter p-plassen; kr. 1 100,- pr. mnd for leietakere som bor i blokka og selv benytter passen: kr. 1 500,- pr. mnd for leietakere som ikke har noen formell tilknytning til blokka.