Stans i ventilasjon

Sameiet erfarer driftsproblemer med ventilasjonsanlegget. Stansen skyldes at en restart av anlegget onsdag 6. januar ikke fungerte som forutsatt.

Bravida, som sameiet har avtale med, har i dag torsdag 7. januar, konstatert med at det er frostsikringen som hindrer aggregatet å starte. Dette er grunnet at pumpen på varmen ikke går. Vi får ikke i gang anlegget i kveld dessverre, men det kommer en teknikker og bygger om strømmen slik at pumpen starter i morgen, fredag 8. januar.

Teknisk rom i vårt sameie mottar jevnlig service. Varmesentral besørger oppvarming og varmt tappevann til 150 leiligheter. Dessverre hender det i slike store anlegg fra tid til annen driftsfeil. Det er vanskelig å forutse. Målet er alltid å få rettet feilene så raskt som mulig.

Merk at fjernvarmen til oppvarming av leilighetene fungerer som normalt. Ventilasjonsluften varmes også opp av fjernvarme. Så lenge aggregatet ikke fungerer, er gulvoppvarmingen eneste varmekilde.