Ventilasjon i drift igjen fra 21. desember

Ventilasjonsanlegget kommer i drift fredag 21. desember

Skovle til anlegget er ankommet og skal monteres fredag.

Det betyr at vi anlegget kjører med normal inn- og utluft.

Takk for utvist tålmodighet.

SAMEIET ELEVHAVN BRYGGE F
styret