Ventilasjon ute av drift til minst 14. desember

Dessverre er vårt ventilasjonsanlegg fortsatt ute av drift

Ny dato tilsier retting tidligst 14. desember.

Årsaken er ødelagt innfesting til skovelhjulet etter bytte av lageret til motor i aggregatet. Skovelhjulet er et tilvirkningskjøp fra produsenten i Finland.

Siden vårt ventilasjonsanlegg også besørger avtrekk fra kjøkkenvifte, er avtrekket i leilighetene helt stanset opp.

Anlegget kjører likevel tilluft så lenge det er plussgrader utendørs.

Dette er naturligvis en lite ønsket hendelse. Inneklima er avgjørende for godt bomiljø. Det oppfordres til å lufte flere ganger om dagen, særlig for å fjerne vanndamp etter dusjing.

Se vedlegg for mer informasjon.

Utleiere bes informere sine leietakere om det ovenstående.