Utbedring ventilasjon

Sameiet har utfordringer med ventilasjonen.

Det gjelder gjennomlufting og svakt avtrekk bad/kjøkkenhette.

Vi har et felles, balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Temperatur på lufta som blir tilført leilighetene er den samme for alle leilighetene, og kan ikke reguleres pr. leilighet. Fordi mange har foretatt interne justeringer i sine ventilasjonskanaler (justering/blending/tildekking av ventiler i leilighetene), er anlegget i ubalanse som medfører at beboere får feil på tilluft og avtrekk. Feilbalansen gir undertrykk og mulig støy fra ventilasjonen (noe fjorårets kartlegging demonstrerte). 

Det er ikke gjort i en håndvending å rette ventilasjonen. Å få anlegget nullstilt og innregulert som da det var nytt, er en omfattende jobb som involverer å gå gjennom hele sameiets ventilasjonskanaler. Ved innregulering justeres luftmengden til utskifting i den enkelte leilighet. I tillegg kan det være at kjøkkenhetta i den enkelte leilighet ikke klarer å trekke tilstrekkelig luft da det en full av fett. Filteret anbefales rengjort månedlig.

Styret foretar for tiden kalkulasjoner for tiltak. Befaring fra fagpersonell er allerede utført.