Innbrudd i boder – sjekk egen bod

I hele Dyre Halses gate har det i det siste vært kjeltringer på ferde.

Mange boder er besøkt og forsøkt åpnet. Sjekk om din bod er blant disse. Anmeld til politiet ved forsøk eller tyveri fra din bod.