Stans i varmtvann 6. mai kl 9-14

Det skal torsdag 6. mai kl 9-14 utføres arbeid i teknisk rom med skifte av varmeveksler.

Dette betyr at vårt sameie blir uten varmt tappe- og dusjvann og oppvarming i denne perioden.

SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE F
styret