• Featured entry

Retting i varmesentral

Etter en lengre tids søken lyktes det Bravida, vårt servicepartner, å skaffe en varmeveksler som passet inn hos oss. Det gjorde at vi slipper store og svært kostbare ombygginger av varmeanlegget. Varmeveksler og ekspansjonskar ble byttet 6. mai.

Varmesentralen hos oss leverer varmtvann til oppvarming, dusj- og tappevann til Dyre Halses gate 3, 5 og 5 (totalt rundt 150 leiligheter). Det er derfor helt avgjørende at anlegget fungerer til enhver tid. I vinter var det noen utfordringer med varmeveksler, noe som medførte redusert varmepådrag ut i leilighetene.

Vårt anlegg er fra byggeår 2006. Selv om det er kontinuerlig fulgt opp, er det alltid er spørsmål om å finne deler som fungerer i et aldrende anlegg. På et tidspunkt blir det naturlig å oppgradere hele varmeanlegget.

Det samme gjelder ventilasjonen, som har mangler ved avtrekk i kjøkkenhetta. Dette kan skyldes manglende rengjøring av filter (ansvaret er den enkelte seksjonseier) samt evt montering av motorisert kjøkkenhette (skal IKKE monteres hos oss da det forstyrrer luftstrømmen i anlegget).

Styret kartlegger dette i løpet av mai.